Główna treść

Terminy i wydarzenia

03.03.2020 – »Informatyka i biologia – związek przyszłości«

Vortrag von Prof. Dr. Ivo Sbalzarini
wykład prof.dr. Ivo Sbalzarini  © wca

Gdybyśmy mogli zaprogramować bakterie do produkcji biopaliw neutralnych pod względem emisji CO2 z powietrza i światła słonecznego, pomogłoby to w walce ze zmianami klimatu. Gdybyśmy mogli zaprogramować komórki rakowe, aby same się zabijały, wydłużyłoby to okres zdrowego życia ludzi. Gdybyśmy mogli zaprogramować rośliny tak, aby zużywały wodę tylko wtedy, gdy jest ona dostępna, moglibyśmy łatwiej wyżywić rosnącą populację ludzi na świecie. Gdybyśmy lepiej rozumieli wewnętrzne funkcjonowanie żywych systemów, umielibyśmy sobie radzić z wyzwaniami przyszłości które nas teraz przerażają.

Wymaga to jednak nie tylko wiedzy o cząsteczkach i większych częściach żywych układów, ale także zrozumienia, w jaki sposób funkcjonują one wewnętrznie, w jaki sposób przetwarzają informacje oraz jak wszystko to jest kodowane i przechowywane w genach. Zrozumienie tych »algorytmów« biologicznych jest celem dyscypliny naukowej »biologii systemów«, która łączy informatykę i biologię. 

PROF. Dr. IVO SBALZARINI jest kierownikiem Katedry Obliczeniowej Biologii Systemów na Wydziale Informatyki Politechniki Drezdeńskiej, profesorem matematyki na tej Politechnice i ​​dyrektorem Centrum Biologii Systemów w Dreźnie. Jest także stałym Liderem Grupy Badawczej w Instytucie Biologii i Genetyki Molekularnej Maxa Plancka w Dreźnie. Ukończył inżynierię mechaniczną na ETH w Zurychu w 2002 roku (uzyskując nagrodę Willi Studer). Doktorat z informatyki otrzymał w 2006 r. na ETH w Zurychu (za doktorat otrzymał nagrodę Chorafasa przyznawaną przez Instytut Weizmanna), Na ETH prowadził badania na pograniczu biologii i informatyki. W 2006 r. został profesorem na Wydziale Informatyki ETH w Zurychu. W 2012 r. Ivo Sbalzarini wraz ze współpracownikami przeniósł się do Drezna, gdzie został jednym z założycieli nowego Centrum Biologii Systemów Maxa Plancka. Pełni również funkcję kierownika działu badań w Federalnym Klastrze Doskonałości »Fizyka życia«, jest dziekanem Międzynarodowej Szkoły Badawczej Maxa Plancka w dziedzinie biologii komórkowej, rozwojowej i systemowej, prodziekanem Wydziału Informatyki na Politechnice Drezdeńskiej.

30.11.2019 – Rok jubileuszu partnerstwa zwieńczony świątecznym koncertem

wizyta w muzeum Ignacego Kraszewskiego © Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu

W dniu 30 listopada w imponujących wnętrzach Muzeum Miejskiego w Dreźnie wystąpiły znane międzynarodowej publiczności chóry szkolne Bel Canto i Con Passione z Wrocławia, inaugurując okres adwentowy pochodzącymi z różnych zakątków świata kolędami. W 2018 i 2019 roku oba chóry uczestniczyły w międzynarodowym projekcie muzycznym UWAGA! CHÓR, zrealizowanym przez Operę Sempera oraz biura Saksonii w Pradze i we Wrocławiu (o czym szczegółowo informowaliśmy na naszej stronie internetowej). U schyłku roku koncert kolęd uroczyście zamknął ochody jubileuszu 60-lecia partnerstwa miast Drezna i Wrocławia oraz 20-lecia partnerstwa regionalnego pomiędzy Saksonią i Województwem Dolnośląskim. Grupa czterdziestu utalentowanych muzycznie dzieci z Wrocławia wraz z rodzinami przybyła do Drezna, aby poprzez koncertu dać wyraz swojej przyjaźni i zacieśniać partnerską współpracę w tym najważniejszym, międzyludzkim wymiarze.

Biuro Saksonii we Wrocławiu wspólnie z miastem Drezno, przy współudziale dyrektora Muzeum Kraszewskiego w Dreźnie, umożliwiły i wsparły to wydarzenie. Kolejną atrakcją dla dzieci z Wrocławia była wizyta na Jarmarku Bożonarodzeniowym, zaś w niedzielę, 1 grudnia, oba chóry włączyły się w oprawę muzycznej mszy świętej, odprawionej w języku polskim w kościele katolickim Hofkirche.

07.-08.11.2019 – 3. Saksońsko-Polski Dzień Innowacji

TECHNOLOGIA. CZŁOWIEK. PRZYSZŁOŚĆ

3. Saksońsko-Polski Dzień Innowacji – zainicjowany przez Biuro Saksonii we Wrocławiu – we współpracy z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie – odbył się 7 i 8 listopada 2019 r. na kampusie Politechniki Wrocławskiej nad Odrą. Temat konferencji »Technologia.Człowiek.Przyszłość« i jej formuła została wypracowana przez naukowców dyscyplin technicznych i humanistycznych z Polski i Saksonii podczas trwającego 6 miesięcy dyskursu. Konferencja została zorganizowana we współpracy pomiędzy Biurem Saksonii we Wrocławiu, dwiema uczelniami technicznymi, Wrocławskim Centrum Akademickim oraz Saksońską Agencją Wspierania Gospodarki (Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH). W konferencji wzięło udział ponad 160 osób. Dzień Innowacji 2019 stał się tym samym wydarzeniem naukowym, w którym do tej pory wzięła udział największa liczba uczestników.  

Innowacyjne osiągnięcia na najwyższym poziomie wymagają doskonale przygotowanej kadry kierowniczej. Relacje między ludźmi, nauką i biznesem nigdy nie były tak filozoficzne i polityczne jak dzisiaj – powiedział na wstępie szef biura Saksonii. Prof. dr Maria Kostyczak, filozof z Uniwersytetu Wrocławskiego, podkreśliła, że humanistyczne podejście do procesów technologicznych jest niewidoczną, ale zintegrowaną stroną technologii widzialnej.

Teoria humanizmu, choć niewidoczna, jest wysoce skuteczna w technologii, ponieważ kreatywne działanie i ustrukturyzowane myślenie są ze sobą powiązane. Teoria humanistyczna w technice łączy się z wieloma innymi dyscyplinami naukowymi, w tym sztuką, inżynierią, naukami społecznymi, historią i filozofią.

To teoretyczne podejście zostało udokumentowane, omówione i potwierdzone w różnych formatach konferencyjnych (np. R2B – Research to Business) przez przedstawicieli nauk technicznych oraz biznesu.

Studenci ILK TU Drezno i zespołu aerodynamicznego Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa współpracują m.in. przy budowie modeli samolotów i zaprezentowali model samolotu elektrycznego oraz innowacje w dziedzinie technologii wodorowej.

Iwona Makowiecka, kierownik biura regionalnego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Wrocławiu, moderowała dość kontrowersyjny panel z udziałem polsko-niemieckich ekspertów.

Atrakcją dla uczestników Dnia Innowacji była możliwość obejrzenia najnowszych laboratoriów Politechniki Wrocławskiej, przejazd kolejką linową nad Odrą (Polinka/ innowacyjny, nie generujący smogu środek miejskiego transportu) https://visitwroclaw.eu/miejsce/polinka-wroclaw oraz zwiedzanie muzeum wody Hydropolis https://hydropolis.pl/de/

Krzysztof Bramorski, pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego, podkreślił doskonałe kontakty naukowe i gospodarcze z Saksonią oraz wyraził uznanie dla inspirującej współpracy z Biurem Saksonii we Wrocławiu. Czwarta edycja Saksońsko-Polskiego Dnia Innowacji 2020 będzie zorganizowana przy udziale nowych partnerów (Uniwersytetu Technicznego we Freibergu oraz przedstawicieli nauki i przemysłu z Czech). Prorektor Uniwersytetu Technicznego we Freibergu, prof. Dr hab. Rudolf Kawalla zaproponował temat przyszłorocznej konferencji: »Dzisiejszy złom surowcem jutra«. Cały program 3. Saksońsko-Polskiego Dnia Innowacji wraz z kompletem prezentacji znajduje się w załączonym pliku.

23.10.2019 – CASUS – Centrum nauki XXI wieku w Görlitz

W dniu 23.10.2019 r. dyrektor naukowy Helmholtz Gesellschaft Dresden-Rossendorf, prof. dr hab. h.c. Roland Sauerbrey i kierownik centrum młodych naukowców Helmholtz Gesellschaft Dresden-Rossendorf, dr Michael Bussmann, zaprezentowali w Biurze Saksonii we Wrocławiu centrum CASUS, zajmujące się badaniami interdyscyplinarnych systemów, które w Görlitz rozpoczęło swoją działalność.

Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia, przekazał pozdrowienia od prezydenta miasta, Jacka Sutryka, i wyraził uznanie dla współpracy naukowej pomiędzy naszymi regionami partnerskimi. Prof. dr Leszek Pacholski z Uniwersytetu Wrocławskiego podkreślił doskonałe warunki stworzone przez CASUS dla lokalizacji centrum naukowego na granicy polsko-niemieckiej.

Zrozumienie i przewidywalność rozwoju złożonych systemów w nadchodzących latach będzie miało coraz większe znaczenie, np. dla lepszego zrozumienia organizmu ludzkiego, długofalowego rozwoju systemu ziemskiego i rozwoju nowych materiałów, które stają się coraz ważniejsze dla badań i gospodarki. CASUS w Görlitz stanie się zatem centrum interdyscyplinarnych badań nad systemami cyfrowymi w Niemczech. Instytut o takiej orientacji jeszcze nie istnieje, dlatego też CASUS ma stać się atrakcyjnym miejscem na granicy polsko-niemieckiej dla czołowych ekspertów z różnych dziedzin badań systemowych i ich zastosowań, badań metodycznych w zakresie modelowania i analizy danych, a także matematyki i współpracy w interdyscyplinarnych zespołach. CASUS ma na celu zebranie w jednym miejscu najlepszych umysłów do prowadzenia najnowocześniejszych badań w dziedzinie systemów cyfrowych. W ten sposób przywiązuje się dużą wagę do innowacyjnych i niekonwencjonalnych podejść badawczych w celu przezwyciężenia powstałych w przeszłości struktur zególnych dyscyplin i promowania rozwiązań interdyscyplinarnych. 

W spotkaniu, w którym uczestniczył także Stały Przedstawiciel Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Pani Jana Orłowski i wiceprezydent Wrocławia, Jakub Mazur, wzięli udział następujący naukowcy:

 • prof. dr hab. Leszek Pacholski,  Instytut Informatyki,  Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr. hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, Gliwice
 • prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta, prorektor ds. innowacji i współpracy z gospodarką, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Halina Kwaśnicka, kierownik Katedry Inteligencji Obliczeniowej,  Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. iż Edward Chlebus, kierownik Katedry Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Rafał Weron, Wydział Informatyki i Zarządzania, Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Robert Sot, zastępca dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
 • dr. hab. Tomasz Zaleski zastępca dyrektora ds. naukowych, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych we Wrocławiu, PAN
 • Rafał Pawełczak, dyrektor działu Zarządzania Projektami, Politechnika Wrocławska

Partnerzy CASUS:
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR)
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ)
Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik (MPI-CBG)
Technische Universität Dresden und Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen (ZIH)
Uniwersytet Wrocławski

18.10.2019 – Auswertung Lehrerworkshop

W dniu 18.10.2019 w Biurze Łącznikowym Saksonii we Wrocławiu odbyło się spotkanie podsumowujące po wrześniowej wizycie studyjnej do Chemnitz. Celem spotkania było podsumowanie wizyty oraz podzielenie sie spostrzeżeniami w zakresie dobrych praktyk w saksońskich szkołach prowadzących klasy powitalne dla uczniów obcojęzycznych. Wśród najważniejszych wniosków pojawiła się u wszystkich uczestników chęć dalszej współpracy pomiędzy szkołami Wrocławia i Chemnitz oraz dzielenie się dobrymi praktykami nauczania języka polskiego/niemieckiego jako języka obcego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele, dyrektorzy i nauczyciele siedmiu wrocławskich szkół, w których prowadzone są tzw. klasy przygotowawcze. Projekt zosał zainaugurowany we wrześniu 2019 i bazuje częściowo m.in. na doświadczeniach szkół w Chemnitz. Więcej o wrocławskim projekcie na www.wielokultury.wroclaw.pl/en/preparation-classes-for-foreign-children/

Pani Dorota Feliks, dyrektor WCRS, przekazała podziękowania za zaangażowanie dyrektorów i nauczycieli w ten nowatorski projekt i wyraziła nadzieję na kontynuację tej międzynarodowej współpracy.

Organizatorem wizyty w Chemnitz były: WCRS oraz LASUB Chemnitz, ze wsparciem Biura Saksonii. Szczególne podziękowania kierujemy do pani Petry Bilz z LASUB Chemnitz za zaproszenie i organizację wizyty studyjnej oraz do Biura Saksonii za pomoc w nawiązaniu kontaktu, tłumaczenie spotkań i organizację spotkania podsumowującego.

12.10.2019 – Muzyczny hołd dla partnerstwa miast i regionów

W sobotę 12.10.2019 r. o godz 19.00 w kościele Trzech Króli w Dreźnie odbył się uroczysty koncert z okazji 60. rocznicy partnerstwa miast Drezna i Wrocławia oraz 20. rocznicy partnerstwa regionalnego Wolnego Państwa Saksonii i Województwa Dolnośląskiego. Na koncercie był także obecny szef biura łącznikowego Saksonii, Uwe Behnisch.

Wykonawcy koncertu:

 • Chór kameralny ad libitum/ Drezno 
 • Chór Feichtinum/ Wrocław
 • Soliści vocalis ensemble/ Drezno
 • Tomasz Kmita-Skarsgard, organy/ Wrocław
 • Hans-Ludwig Raatz, wiolonczela
 • Christoph Bechstein, kontrabas
 • Kierownictwo muzyczne: Artur Wróbel/ Wrocław i Karsten Sprenger/ Drezno  

W programie koncertu znalazły się utwory na chór a-capella m.in.  Andrea Gabrieli i Jacobusa Gallusa, a także Te Deum Laudamus Feliksa Mendelssohna Bartholdy na dwa chóry, solistów i basso continuo.

Fragment przemówienia szefa Kancelarii Saksonii, Olivera Schenka, który objął wydarzenie swoim patronatem:

»Saksońsko-polski projekt chóralny jest doskonałym przykładem ożywionej transgranicznej współpracy. Rok temu we Wrocławiu w Augsburgsko-Ewangelickim Kościele Opatrzności Bożej artyści wykonali wspólny koncert, w którego programie znalazły się ›Msza B-dur‹ Josepha Haydna i ›Gloria‹ Vivaldiego. Dziś polscy i saksońscy artyści spotykają się ponownie, tym razem w składzie na dwa chóry: Feichtinum z Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz vocalis ensemble z Drezna. Trzeci koncert, zgodnie z zapowiedziami, planowany jest na przyszły rok. Dzięki temu projektowi uświadomiłem sobie, że Wrocław był swojego czasu jednym z najważniejszych ośrodków muzycznych w Europie. Singakademie, największy mieszany chór, założony w Breslau w 1825 roku, był ważnym ogniwem ruchu chóralnego XIX wieku. W mieście odbywały się festiwale muzyczne, słynne Dni Organowe, działały liczne orkiestry, a także opera. Carl Maria von Weber, zanim przybył do Opery Dworskiej w Dreźnie, był dyrygentem w Teatrze Miejskim w Breslau. Słynny dyrygent i kompozytor, Wilhelm Furtwängler, rozpoczął swoją karierę muzyczną właśnie w Breslau. Jego kolega, Otto Klemperer, urodził się w Breslau, podobnie jak pianista i dyrygent Christoph Eschenbach, który w sierpniu 2019 r, w wieku 79 lat został głównym dyrygentem berlińskiej Konzerthausorchester. W 2016 roku przed Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu odsłonięto pamiątkową płytę z jego nazwiskiem, pierwszą we wrocławskiej Alei Gwiazd. Wszyscy liczący się muzycy występowali swojego czasu w Breslau, a nawet piastowali tu eksponowane stanowiska. I tak dziś na naszych oczach łączą się dwie bogate tradycje muzyczne, wywodzące się z samego serca Europy: tradycja śląska i saksońska. Ta imponująca więź trwa znacznie dłużej niż 60 lat partnerstwa, które łączy Drezno i Wrocław. Dzisiejszy koncert każe nam spojrzeć w przeszłość Europy – ale także skłania do patrzenia w jej  przyszłość.«

Koncert w wykonaniu saksońskich i polskich artystów był imponującym dowodem tej żywej międzyregionalej współpracy, co drezdeńska publiczność nagrodziła entuzjastyczną owacją. 

09.10.2019 – Saksoski koncert w Konsulacie Generalnym RFN we Wrocławiu

Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec, Hans Jörg Neumann, i szef saksońskiego Biura Łącznikowego, Uwe Behnisch, byli współgospodarzami wyjątkowego koncertu z okazji Dnia Jedności Niemiec. Pochodzący z Drezna skrzypek, Florian Mayer, w swojej muzyczno-aktorskiej opowieści przedstawił publiczności postać genialnego wirtuoza i kompozytora, Niccolò Paganiniego (1782-1840), który święcił sukcesy także we Wrocławiu. Pod wrażeniem występów włoskiego mistrza był także znany ówczesny pisarz, Karl von Holte. W swoim powitaniu szef Biura Łącznikowego mówił o bogatej tradycji muzycznej Wrocławia. Tu występowali najwięksi muzycy swoich czasów, wśród nich także Paganini. Pretekstem przypomnienia tej europejskiej historii muzyki był jubileusz 60-lecia partnerstwa miast Drezno-Wrocław i 20-lecie partnerstwa regionalnego Saksonia-Dolny Śląsk, które to sąsiedztwo łączy bardzo ożywiona współpraca. Koncert w sali reprezentacyjnej konsulatu został przyjęty z entuzjazmem, a artysta nagrodzony aplauzem.

29.09. 2019 – 60 lat partnerstwa miast Drezno – Wrocław; 20 lat partnerstwa regionalnego Saksonia – Dolny Śląsk; 30 lat pokojowej rewolucji w Polsce

Ten potrójny jubileusz stał się okazją do spotkania w dniu 29 września w Muzeum Kraszewskiego, na które zaprosiła dyrektor Muzeów Miejskich w Dreźnie. Trzy rocznice są ze sobą ściśle powiązane i oddają hołd polskiemu duchowi wolnościowemu, który przeszedł do historii m.in. dzięki symbolowi wrocławskiego krasnala. I dzieje się to dokładnie 30 lat od czasu, gdy uchodźy z NRD gromadzili się w ambasadach w Pradze, Budapeszcie i Warszawie z pragnieniem wyjechania tam, gdzie jest wolność. »Bunt krasnali« – aktualna wystawa w Muzeum Kraszewskiego – przybliża okres, który zmienił Europę. Jej kuratorką jest Magdalena Paluska z Warszawy. Wystawa została zorganizowana w ramach współpracy pomiędzy muzeami miejskimi w Dreźnie i we Wrocławiu. Uznanie dla wzorcowej kooperacji pomiędzy instytucjami podkreśliła w swoim powitaniu dr Erika Eschebach. Szef saksońskiego Biura Łącznikowego we Wrocławiu nawiązał z kolei do wydarzeń z lat 80., przywołując własne doświadczenia. »Okoliczności, które doprowadziły do zmiany politycznej w Polsce w 1989 r. były inne niż w Niemczech Wschodnich. W Polsce polityczny punkt zwrotny nastąpił już 1980 roku i jego źródłem była siła myśli polskich robotników i intelektualistów. Rzeźby krasnali na ulicach Wrocławia do dziś świadczą o ich ówczesnym krytycznym przesłaniu politycznym – najsilniejszą bronią opozycjnego ruchu »Pomarańczowa Alternatywa« był humor. Akcje i happeningi polegały na absurdzie, sprzeciwie wobec braku wolności słowa i zastanej rzeczywistości, wyrażanym często za pomocą prześmiewczej, doprowadzonej do karykatury afirmacji reżimu. Ponieważ »Pomarańczowa Alternatywa« była ruchem ideologicznym, który działał pokojowo, ówczesnej władzy trudno było zarzucić jej uczestnikom naruszanie prawa.«

Podczas otwarcia wystawy Drezdeńskie Stowarzyszenie Historyczne (Dresdner Geschichtsverein e.V.) zaprezentowało aktualne wydanie ZESZYTÓW DREZDEŃSKICH pod tytułem »Drezno-Breslau-Wrocław. Oblicza przyjaźni między miastami.« Wydawnictwo przybliża historię jak i spogląda w przyszłość partnerskiej współpracy. Dostępne jest w sieci sprzedaży Muzeów Miejskich w Dreźnie. W przygotowaniu jest polskie tłumaczenie wydawnictwa.

Wystawę »Bunt krasnali« można oglądać w Dreźnie do 23 lutego 2020 roku, w późniejszym terminie będzie także eksponowana we Wrocławiu.

23.-26.09.2019 – Delegacja nauczycieli z Wrocławia odwiedziła szkoły w Chemnitz

W dniach od 23 do 26 września 2019 na zaproszenie Państwowego Urzędu Szkół i Edukacji w Chemnitz (LASUB) delegacja nauczycieli z Wrocławia odwiedziła Chemnitz. Jednym z efektów III. edycji Międzynarodowych Targów Edukacji Międzykulturowej (marzec 2019), które zostały zrealizowane przez Biuro Saksonii we współpracy z Gminą Wrocław oraz Komisją Europejską i dotyczyły programów integracyjnych i klas przygotowawczych dla dzieci obcojęzycznych, był wyjazd do Chemnitz nauczycieli z wrocławskich szkół w celu praktycznego zapoznania się z funkcjonującym w Saksonii modelem klas przygotowawczych. Czternastu przedstawicieli wrocławskich szkół przywitał w ratuszu Ralph Burghardt, burmistrz Chemnitz ds. edukacji.

Delegacja z Wrocławia odwiedziła następujące szkoły, w których realizowany jest program klas przygotowawczych:

Oberschule »Am Flughafen«
Johannes Kepler Gymnasium
Oberschule »Untere Luisenschule«
Gymnasium »Johann Wolfgang von Goethe«

W Komendzie Głównej Policji w Chemnitz, dyrektor policji, Knut Kunze, zaprosił delegatów z Wrocławia do udziału w dyskusji na temat »Bezpieczeństwa i migracji«. W Teatrze Chemnitz goście z Wrocławia zapoznali się z formami i metodami pedagogiki teatralnej, stosowanymi w ramach warsztatów integracyjnych dla dzieci obcojęzycznych.

Trzydniowy wyjazd szkoleniowy do Chemnitz zakończyło sympozjum na temat: »Różnorodność jest wyzwaniem i szansą dla szkół o heterogenicznej strukturze«. Podczas pożegnania goście z Wrocławia zaprosili swoich kolegów do Polski i zaproponowali projekt współpracy, która miałaby skonfrontować różne struktury organizacyjne (autonomia szkoły w Polsce) i zróżnicowane modele szkolne w obu krajach.

23.09.2019 – 800 lat Lwówka Śląskiego – Otwarcie wystawy objazdowej w Biurze Saksonii we Wrocławiu

W dniu 23 września 2019 r. w Biurze Saksonii we Wrocławiu, w obecności Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Hansa Jörga Neumanna, została otwarta wystawa poświęcona jubileuszowi 800 lat Lwówka Śląskiego. Projekt wystawy został zainicjowany i zrealizowany przez Stowarzyszenie Historyczne Powiatu Lwówek Śląski oraz Stowarzyszenia Partnerstwa Miast Heidenau. Wystawa prezentuje niezwykle interesujące zdjęcia i grafiki historyczne miasta Lwówek Śląski, które zostały skatalogowane w ramach szeroko zakrojonego procesu badawczego. We współpracy ze STUDIO WIR z Drezna pod kierownictwem Andreasa Meschke, obu stowarzyszeniom udało się wspólnie wypracować format wystawy, który idealnie sprawdził się w formie wystawy objazdowej. Werner Guder, członek zarządu Stowarzyszenia Partnerstwa Miast Heidenau, podziękował Saksońskiej Kancelarii Stanu za możliwość zaprezentowania wystawy w Biurze Saksonii oraz za pomoc w uzyskaniu dofinansowania w ramach transgranicznej współpracy pomiędzy tymi dwoma stowarzyszeniami, co umożliwiło realizację wystawy. Z kolei szef Biura Saksonii wyraził uznanie dla zaangażowania obu stowarzyszeń w ponowne odkrywanie historii miasta. Bardzo ciekawe wprowadzenie do wystawy przerodziło się w ciekawe rozmowy i wymianę poglądów.Otwarciu wystwy towarzyszły polskie i niemieckie media.

Wcześniej wystawa została zaprezentowana w ratuszach w partnerskich miastach Heidenau i Wilthen, w Lwówku Śląskim, w Archiwum Państwowym w Jeleniej Górze i obecnie – we Wrocławiu. W przyszłym roku wystawa powędruje do kolejnych miast po stronie polskiej i niemieckiej.

W Biurze Saksonii we Wrocławiu wystawę można oglądać do 11 grudnia 2019 r. – po wcześniejszym zgłoszeniu. 

Tel.: 0048 71313892
E-Mail: anna.leniart@pl.sk.sachsen.de

12.-14.09.2019 – Uniwersytet Zittau/Görlitz prezentuje się po raz pierwszy we Wrocławiu

Foto der Debatte
Debatte: v.l.n.r – Dr. Elżbieta Opiłowska, Prof. Dr. Katarzyna Stoklosa, Prof. Dr. Andreas Hoff, Dr. Leszek Buller, Prof. Dr. Dariusz Wojakowski  © INTERREG Sekretariat Breslau/Wrocław

Uniwersytet Nauk Stosowanych Zittau/Görlitz, reprezentowany przez dziekana Wydziału Nauk Społecznych, prof. dr Andreasa Hoffa, po raz pierwszy był partnerem XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, który odbył się we Wrocławiu w dniach 12-14 września 2019 r. Tematem Zjazdu były zagadnienia dotyczące granic europejskich w dobie kryzysu. Katarzyna Stokłosa z Uniwersytetu Odense/Dania, prof. dr Dariusz Wojakowski z Uniwersytetu Krakowskiego i dr Leszek Buller z Uniwersytetu Warszawskiego wymienili się poglądami podczas międzynarodowego panelu dyskusyjnego w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Punktem kulminacyjnym tego dnia kongresu była projekcja wielokrotnie nagradzanego szwajcarskiego filmu dokumentalnego pt. ELDORADO w reżyserii Markusa Imhoofa, poświęconego problematyce uchodźców. To międzynarodowe spotkanie ekspertów-socjologów wsparło Biuro Saksonii we Wrocławiu i wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim i DCF zaprezentowało uczestnikom Zjazdu różnorodne oblicza Saksonii, jej potencjał gospodarczy, naukowy, kulturowy i turystyczny.   

10.08.2019 – Gmnia Lubogoszcz gościnnie w Dreźnie-Laubegast

10 sierpnia w Dreźnie-Laubegast odbył się wyjątkowy Niemiecko-Polski Festiwal Obywatelski. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli przedstawiciele partnerskiej gminy Lubogoscz na Dolnym Śląsku – burmistrz wraz z liczną grupą mieszkańców gminy, którzy zasłużyli się w zacieśnianiu polsko-niemieckiej przyjaźni. Punktem kulminacyjnym Festiwalu było uroczyste przekazanie tablicy upamiętniającej żydowskie kobiety zamordowane w Pürschkau (dziś Przybyszów). Lubogoscz i Przybyszów należą do gminy wiejskiej Sława na Dolnym Śląsku. Frank Müller, członek Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Saksońskiego, z niezwykłym zaangażowaniem i determinacją pracował, aby doprowadzić do tego wydarzenia. Dzięki darowiznom od licznych związków i stowarzyszeń, a także dzięki dotacjom przekazanym przez Miasto Drezno oraz Wolne Państwo Saksonia udało się stworzyć pamiątkową tablicę, która ma być zaczątkiem do budowy miejsca pamięci »Schlesiersee« przy byłym obozie w Przybyszowie, który był »filią« obozu koncentracyjnego Groß-Rosen. Dyrektor Biura Saksonii we Wrocławiu, Uwe Behnisch, wyraził swoje gębokie uznanie dla tej obywatelskiej inicjawywy i wielkiego zaangażowania. W swoim przemówieniu odniósł się również do polsko-niemieckiej Mszy Pojednania w Krzyżowej w 1989 r., w której uczestniczył kanclerz federalny Helmut Kohl i premier Tadeusz Mazowiecki. Na zakończenie uroczystości wszyscy goście zaśpiewali wspólnie – w dwóch językach – hymn Europy »Odę do radości«. Niemiecko-Polski Festiwal Obywatelski, który odbył się na urokliwym dziedzińcu należącym do Franka Müllera, z zawodu projektanta wnętrz – wzbogacony specjalnościami polskiej kuchni i znaną polską gościnnością – był punktem kulminacyjnym Saksońskiego Lata Kultury 2019.

01.-02.08.2019 – Oficjalna wizyta nowego szefa Wydziału

Erik Kurzweil (lewo), Karol Przywara (prawo)
Erik Kurzweil (lewo), Karol Przywara (prawo)  © Marschallamt

W dniach 1 i 2 sierpnia 2019 r. nowy Dyrektor Wydziału Stosunków Międzynarodowych Saksońskiej Kancelarii Państwowej, Erik Kurzweil, odbył swoją pierwszą roboczą wizytę w partnerskim regionie Dolny Śląsk. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego został przyjęty przez Karola Przywarę, dyrektora Wydziału Współpracy z Zagranicą oraz jego pracowników. Podczas rozmów obie strony podkreśliły szczególne wyzwania w zakresie stosunków niemiecko-polskich oraz wyraziły uznanie dla stabilnej regionalnej współpracy, od 20 lat budowanej na fundamentach obustronnego zaufania. Pan Kurzweil zaznaczył, że fakt, iż jego pierwsza zagraniczna podróż ma miejsce w dniu 1 sierpnia, w rocznicę 75-lecia Powstania Warszawskiego, ma dla niego szczególne znaczenie. Obie strony zaplanowały spotkanie w ramach saksońsko-dolnośląskiej grupy roboczej. Pan Kurzweil zaprosił pana Przywarę do Drezna, aby wspólnie wypracować zakres tematyczny planowanej grupy roboczej. Pan Erik Kurzweil został także przyjęty przez Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Hansa Jörga Neumanna. Podczas wizyty podkreślona została doskonała współpraca Konsulatu z Biurem Saksonii we Wrocławiu.

27.07.-03.08.2019 – Sportowy obóz dla młodzieży w Ciepłowodach na Dolnym Śląsku

Uczestnicy międzynarodowego obozu sportowego
Uczestnicy międzynarodowego obozu sportowego  © Sportbund Bautzen

W terminie od 27 lipca do 3 sierpnia w Ciepłowodach położonych ok. 65 km na południe od Wrocławia, odbył się polsko-niemiecki obóz sportowy dla młodzieży.

Wydarzenie to było zwieńczeniem licznych spotkań i programów, które zostały zorganizowane i/lub zainicjowane przez Biuro Saksonii we Wrocławiu w ramach jubileuszu 20-lecia partnerstwa regionalnego pomiędzy Saksonią i Dolnym Śląskiem.

Związek Sportowy z Budziszyna, zarządzany przez niezwykle energicznego Tima Döke, we współpracy z Main Tauber – zaprzyjaźnioną młodzieżową federacją sportową ze Szwabii, zaprosił stowarzyszenie sportowe z Ciepłowodów w gminie Ząbkowice Śląskie do wspólnej rywalizacji sportowej, która miała stanowić finał projektów sportowych realizowanych w ramach regionalnego jubileuszu. W rozgrywkach sportowych wzięli udział także entuzjaści sportu z Syrii i Afganistanu, dla których Budziszyn i tamtejszy związek sportowy stał się ich nowym domem. Ducha rywalizacji dodali młodzi sportowcy z Włoch i Szwajcarii, dla których udział w międzynarodowym obozie na Dolnym Śląsku był wyjątkowym przeżyciem.

W dniu 1 sierpnia czterdziestu uczestników obozu zostało powitanych przez Uwego Behnischa w Biurze Saksonii na wrocławskim Rynku we Wrocławiu. Podczas uroczystego wręczenia nagród sportowcy z Niemiec i Polski wyrazili swoją wdzięczność następującymi słowami:

»Drogi Panie Behnisch, dziękujemy Panu za wsparcie. To było dla nas coś wyjątkowego, móc doświadczyć, jak bardzo nas Pan dopinguje! Już w grudniu dziękowaliśmy Panu za ten znaczący i ważny głos dla młodzieży.«

W nadchodzącym roku polsko-niemieckie związki sportowe spotkają się w Budziszynie i będą kontynuować dialog międzykulturowy, bogatsi o nowe doświadczenia i przy wsparciu Biura Saksonii we Wrocławiu.

Klasy przygotowawcze dla dzieci obcojęzycznych od nowego roku szkolnego także we Wrocławiu

Jednym z efektów III edycji Międzynarodowych Targów Edukacji Międzykulturowej (6 i 7.3.2019), które zostały zrealizowane we współpracy z Biurem Saksonii we Wrocławiu, z partnerskimi instytucjami edukacyjnymi z Saksonii i Czech jest »zaadoptowanie« przez Wrocław modelowego saksońskiego projektu »Klas przygotowawczych dla dzieci obcojęzycznych«. Od września 2019 program ten będzie realizowany w siedmiu szkołach w formacie zmodyfikowanym na potrzeby wrocławskich dzieci.   

A tak oto program »Klas przygotowawczych« anonsuje na swojej stronie internetowej Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – inicjator pomysłu:

Twoje dziecko przyjeżdża z innego kraju i rozpoczyna naukę we wrocławskiej szkole? Martwisz się, że język będzie dla Twojego dziecka barierą w nauce? Zapisz dziecko do klasy przygotowawczej! Do klasy przygotowawczej chodzą dzieci, które rozpoczynają naukę w polskiej szkole. Oferta kierowana jest do dzieci obcojęzycznych – w tym obcokrajowców oraz dzieci powracających do Polski z emigracji. W klasie przygotowawczej dzieci mają większą liczbę zajęć z języka polskiego. Uczą się codziennej komunikacji, ale też słów i wyrażeń z matematyki, przyrody, historii i innych przedmiotów szkolnych. Poznają polską kulturę, biorą udział w lekcjach tematycznych i zajęciach integracyjnych, lepiej poznają miasto. Jednocześnie dziecko nie traci roku, ponieważ realizuje podstawę programową dla swojego poziomu.

Więcej informacji można uzyskać w szkołach realizujących projekt »Klas przygotowawczych«

22.06.2019 – Serbołużycki Zespół Narodowy na Festiwalu Kultur we Wrocławiu

Kolejnym punktem kulminacyjnym obchodów jubileuszu 20-lecia regionalnej współpracy między Saksonią a województwem dolnośląskim był gościnny występ Narodowego Zespołu Serbołużyckiego podczas corocznego Festiwalu Kalejdoskop Kultur w Parku Staromiejskim we Wrocławiu w dniu 22 czerwca 2019 r.

Podczas otwarcia Festiwalu Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia, podziękował współorganizatorom za wspaniały prezent w postaci występu Serbołużyckiego Zespołu Narodowego, który Saksonia podarowała mieszkańcom Wrocławia w ramach jubileuszu współpracy regionalnej. Szef Biura Saksonii we Wrocławiu, Uwe Behnisch, podkreślił szczególny charakter partnerstwa saksońsko-dolnośląskiego oraz wyjątkowość języka i kultury serbołużyckiej jako mostu łączego sąsiadujące regiony.

W ramach Festiwalu wystąpiły zespoły muzyczne i chóry reprezentujące liczne narodowości, mieszkające we Wrocławiu – Ukraińców, Greków, Białorusinów, Hindusów, Romów, mniejszość niemiecką (Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne). Serbołużycki Zespół Narodowy swoją taneczną opowieścią przejął rolę ambasadora kultury, budując most do serc międzynarodowej publiczności. Widzowie przyjęli występ artystów niezwykle entuzjastycznie i nagrodzili owacjami na stojąco.

Na narodowych stoiskach zlokalizowanych wokół Parku Staromiejskiego oferowano regionalne przysmaki. Organizatorzy zaprosili publiczność do udziału w licznych konkursach i międzykulturowych warsztatach. Kolejna już, dwunasta edycja Festiwalu Kalejdoskop Kultur, zdaniem preyzdenta Sutryka, na stałe wpisała się w krajobraz kulturalny miasta. Jak co roku Festiwal został zorganizowany we współpracy z wieloma międzynarodowymi partnerami, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami.

Różnorodność kulturowa i językowa Wrocławia – Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – otwiera miasto na turystów z całego świata, urzeka energią, radością życia i bogatą historią. Dzięki swemu charakterowi i wielokulturowości Wrocław znalazł się w elitarnym gronie metropolii świata.

18.06.2019 – Niemiecko-polski obszar powiązań w Brukseli

W ramach 20-lecia partnerstwa regionalnego Saksonii i Dolnego Śląska  Regionalne Biuro Województwa Dolnośląskiego w Brukseli oraz Biuro Saksonii w Brukseli zorganizowało w dniu 18 czerwca 2019 r. po raz pierwszy wspólnie spotkanie ekspertów połączone z debatą poświęconą  niemiecko-polskiemu obszarowi powiązań. 

Wspólna koncepcja przyszłości 2030 dla niemiecko-polskiego obszaru powiązań jest wizją planowania przestrzennego, która pokazuje, jak powinny wyglądać regiony nadbrzeżne po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej w 2030 r. Koncepcja ta został wypracowana przez Komitet Planowania Przestrzennego Polsko-Niemieckiej Komisji Rządowej ds. Współpracy Regionalnej i Bliskowschodniej (Polsko-Niemiecka Komisja Planowania Przestrzennego) i stanowi wkład w realizację umów o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Niemcami a Polską. Gośćmi spotkania w Przedstawicielstwie Województwa Dolnośląskiego w Brukseli byli wysokiej rangi eksperci: Katharina Erdmenger ze Stałego Przedstawicielstwa Republiki Federalnej Niemiec przy Unii Europejskiej i była współprzewodnicząca Komitetu Planowania Przestrzennego Polsko-Niemieckiej Komisji Rządowej ds. Współpracy Regionalnej i Bliskowschodniej oraz dr inż. Maciej Zathey, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego Województwa Dolnośląskiego.

Dialog saksońsko-dolnośląski został uzupełniony przez pana Detlefa Herza, przedstawiciela wspólnego Departamentu Planowania, który zaprezentował  perspektywę berlińsko-brandenburską.

Wykład zakończyła debata, moderowana przez Uwego Benischa, dyrektora Biura Saksonii we Wrocławiu, która ze względu na temat zorientowany na Europie Środkowo-Wschodniej, cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród międzynarodowej publiczności.

Przesłanie wieczoru: niemiecko-polski obszar powiązań tworzy podstawę dla lepszego rozwoju infrastruktury transportowej, dla inwestycji gospodarczych, ale także dla poprawy życia mieszkańców i przenikania się języków.

Więcej informacji można znaleźć pod poniższym linkiem:

13.-14.06.2019 – Polsko-Niemieckie Dni Mediów we Wrocławiu Breslau

Dwunasta edycja Polsko-Niemieckich Dni Mediów, w których wzięło udział 220 uczestników, odbyła się w dniach 13-14 czerwca w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu. Przedstawiciele mediów i polityki obu krajów skorzystali z okazji, by podyskutować o zmianach dokonujących się na europejskiej scenie politycznej. Oliver Schenk – minister stanu ds. federalnych i europejskich oraz szef kancelarii stanu Saksonii, Thomas Kraliński – sekretarz stanu ds. stosunków międzynarodowych Brandenburgii oraz Maciej Zathey – przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnośląskiego w debacie z udziałem publiczności podjęli ważki temat:»Czy Europa się rozpada?«. Kolejnym punktem programu były warsztaty, które dotyczyły aktualnych tematów dziennikarskich i politycznych w Niemczech i Polsce, m.in. wyzwań w zakresie politki energetycznej, cyfryzacji mediów informacyjnych, czy stylu komunikacji współczesnycvh mediów.

Kulminacyjnym punktem wydarzenia było wręczenie Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza-Mazowieckiego za rok 2019. Jury konkursowe, obradujące w Berlinie i Warszawie, nominowało do tej prestiżowej nagrody 27 projektów w pięciu kategoriach. Rozdanie nagród odbyło się podczas uroczystej gali, zorganizowanej przez gospodarzy województwa dolnośląskiego w podwrocławskim Zamku Topacz. Laureatami Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego 2019 zostali: Urszula Ptak, Krytyka Polityczna (media drukowane); Pia Rauschenberger, Deutschlandfunk Nova (radio); Natalie Steger i Milena Drzewiecka, Phoenix Dokumentationen (telewizja); Małgorzata Jurgiel, Polskie Radio Szczecin S.A. (»Dziennikarstwo w regionie przygranicznym«). W kategorii Multimedia zwyciężyli Helene Bienvenu i Kasia Strek z europejskiego magazynu Cafébabel.

Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, powiedział podczas uroczystości wręczenia nagród: »Cieszę się, że gala Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza-Mazowieckiego odbywa się w tym roku we Wrocławiu na Dolnym Śląsku. W regionie, w którym od lat dbamy o bardzo dobre relacje z naszymi sąsiadami i przyjaciółmi z Niemiec. Mamy wiele wspólnego, łączy nas historia, dynamiczna teraźniejszość, jak i wspólnie budowana przyszłość w zjednoczonej Europie.«

Biuro Saksonii we Wrocławiu było partnerem tegorocznych Polsko-Niemieckich Dni Mediów. W ramach wydarzeń towarzyszących zaprezentowało międzynarodowemu gronu dziennikarzy najważniejsze miejsca na mapie kulturalnej i historycznej Wrocławia. 

03.06.2019 – Dialog muzealny

Dialog muzealny  © Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu

W dniu 3 czerwca 2019 r. pracownicy Muzeów Miejskich w Dreźnie, pod kierownictwem dr Gisberta Porstmanna i dr Eriki Eschebach, odbyli roboczą wizytę we Wrocławiu. Uwe Behnisch, dyrektor Biura Saksonii we Wrocławiu powitał licznie przybyłych gości – muzealników, archeologów, historyków – prezentując szeroką działalność Biura oraz inicjując wieloaspektowy dialog, dotyczący bieżących tematów społecznych i kulturalnych. Wśród nich kluczowym zagadnieniem były wydarzenia odbywające się w ramach jubileuszowego roku partnerstwa regionalnego. W dalszej części spotkania omówiono pomysły na wspólne projekty związane z przygotowaniami obchodów rocznicy tzw. Pomarańczowej Rewolucji i wkładu Polski w wydarzenia jesieni 1989 roku. Biuro Saksonii we Wrocławiu zadeklarowało swój udział w projekcie wystawienniczym Muzeum Miejskiego w Dreźnie i zaprezentuje go we Wrocławiu w przyszłym roku.

Kolejnym punktem programu było spotkanie z dr Maciejem Łagiewskim, wieloletnim dyrektorem Muzeum Miejskiego we Wrocławiu, wizyta w odrestaurowanej kamienicy OPENHEIM przy placu Solnym oraz zwiedzanie miasta z przewodnikiem.

01.06.2019 – Jubileusz 20-lecia partnerstwa regionalnego pomiędzy Saksonią i Dolnym Śląskiem – Dzień Otwartych Drzwi w Konsulacie Generalnym Niemiec

W dniu 1 czerwca w Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, przy pięknej słonecznej pogodzie, zorganizowano Dzień Otwartych Drzwi, na który zostali zaproszeni mieszkańcy Wrocławia z całymi rodzinami. Jubileusz 20-lecia partnerstwa regionalnego pomiędzy Saksonią i Dolnym Śląskiem stał się wspaniałą okazją do zaprezentowania szerokiej publiczności działalności saksońskich instytucji, organizacji, a także kreatywność artystów i efekty polsko-niemieckiej współpracy.

W scenerii imponującego ogrodu konsulatu obecni byli m.in. przedstawiciele Biura Saksonii we Wrocławiu, Muzeum Kraszewskiego w Dreźnie, Saksońskiej Agencji Wspierania Gospodarki, Wspólnego Sekretariatu INTERREG Polska-Saksonia, Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS), ale także partnerzy z Berlina-Brandenburgii, m.in. Deutsche Bahn z projektem »Pociąg do kultury« oraz przedstawiciele polsko-niemieckiej policji i Centrum Ochrony Celnej. Rozgrywki sportowe, gry i konkursy wiedzy zapewniły doskonałą rozrywkę zarówno dzieciom jak i dorosłym. Hojni sponsorzy ufundowali smaczne przekąski i napoje dla ponad 700 odwiedzających. Artystycznych wrażeń dostarczył zespół breakdancerów THE SAXONZ, interaktywne improwizacje muzyczne Saschy Mock (perkusja) oraz improwizacje taneczne w wykonaniu Katii Erfurth z towarzyszeniem Saschy Mock i Floriana Meyera (skrzypce).

Tego samego dnia we wrocławskim Centrum Kultury i Edukacji FAMA Saksonia przygotowała program kulturalny z okazji Dnia Dziecka. Był to spektakl taneczny pod tytułem »Käthy w krainie czarów«, oparty na powieści »Po drugiej stronie lustra« Lewisa Carolla. W godzinach popołudniowych na wrocławskim Rynku – vis-a-vis siedziby Biura Saksonii – po raz kolejny wystąpił zespół THE SAXONZ, wzbudzając zachwyt tysięcy uczestników odbywającego się właśnie festiwalu »Europa na widelcu«.

Obchody Dnia Otwartych Drzwi oraz Dnia Dziecka zwieńczył koncert charytatywny w kościele św. Krzysztofa, podczas którego wybrzmiały pełne zadumy utwory Jana Sebastiana Bacha. 

18.05.2019 – Owacje na stojąco podczas finałowego koncertu UWAGA! CHÓR

Od trzech lat pomysłodawcy projektu UWAGA! CHÓR zachęcają dzieci i młodzież do wspólnego śpiewania. W tym roku ten wyjątkowy projekt zyskał status międzynarodowego, ponieważ do udziału w nim włączyło się ponad 200 uczniów z Wrocławia, Pragi i Drezna. Pod  nadzorem profesjonalnego zespołu pedagogów wokalnych i teatralnych z Opery Sempera oraz przy wsparciu finansowym Fundacji Felicitas i Werner Egerland dzieci z trzech sąsiadujących ze sobą krajów dzieliły radość wspólnego muzykowania, wzajemnego poznawania się, odkrywania swoich kultur ze świadomością, że więcej je łączy niż dzieli. A to wszystko dzięki najdłuższemu w historii Europy okresie pokoju i współpracy.

W dniu 9 kwietnia 2019 roku na legendarnej scenie Opery Sempera uczestnicy projektu zaprezentowali wspólnie wypracowany program, na który złożyły się improwizacje instrumentalne i wokalne oraz znane utwory z popularnych musicali i filmów. 11 maja 2019 roku w kaplicy Betlejemskiej w Pradze program ten został zaprezentowany po raz drugi. Natomiast 18 maja 2019 roku – na zakończenie sezonu koncertowego – w zapełnionej do ostatniego miejsca Filharmonii Wrocławskiej, odbył się finałowy koncert projektu UWAGA! CHÓR. Wśród honorwaych gości obecna była pani Jana Orlowski, stały Przedstawiciel Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.

Realizacja projektu UWAGA! CHÓR możliwa była dzięki wsparciu Fundacji Felicitas i Werner Egerland, Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonii we Wrocławiu i w Pradze oraz Opery Sempera w Dreźnie. Jednakże najważniejszym spoiwem byli wspaniali pedagodzy i nauczyciele muzyki ze szkół we Wrocławiu, Dreźnie i Pradze, którzy z ogromnym zaangażowaniem i entuzjazmem obecni byli na każdym etapie projektu. Finałowy koncert we Wrocławiu nagrodzony przez publiczność owacjami na stojąco pokazuje, że otwartość, kreatywność i empatia są drogą do wzajemnego poznawania się, budowania nowych perspektyw i kształtowania wspólnej przyszłości sąsiadujących regionów.

09.04.2019 – »Po to są przyjaciele!« – Międzynarodowy koncert finałowy projektu Uwaga! Chór

Od trzech lat autorzy projektu Uwaga! Chór zachęcają uczniów do wspólnego śpiewania, bez podziału na szkoły, a teraz także – przekraczając granice państw. W bieżącym roku szkolnym w projekcie uczestniczą uczniowie z Wrocławia, Pragi i Drezna. Celem spotkań jest radość ze wspólnego muzykowania w przeświadczeniu, że te trzy narodowości więcej łączy niż dzieli. W dniu 9 kwietnia 2019 r. podczas finałowego koncertu uczniowie zaprezentują wspólny program złożony z improwizacji instrumentalnych i wokalnych, a także znanych utworów z musicali i filmów. Realizacja projektu Uwaga! Chór możliwa jest dzięki wsparciu Fundacji Felicitas i Wernera Egerland. Dziękujemy Biurom Saksonii we Wrocławiu i Pradze za wsparcie projektu.

Kierownictwo artystyczno-pedagogiczne projektu: Jan-Bart De Clercq i Corinna Stüttgen, Saksońska Opera Państwowa (Semperoper)

Koncert w Semperoper w Dreźnie odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019 o godz. 11.00

ceny biletów: 5 euro (ulgowy 3 euro)

W przygotowaniu koncert we Wrocławiu 18. 5.2019 r. oraz w Pradze w dniu 11.5.2019

Wkrótce dalsze inforamcje dotyczące projektu.

14.03.2019 – II. Kongres Innowacji – Przemysł 4.0. w praktyce

W czwartek, 14 marca 2019, na Politechnice Wrocławskiej spotkają się przedstawiciele przemysłu, świata nauki i administracji publicznej. Będą dyskutować o wzmocnieniu konkurencyjności i innowacyjności Dolnego Śląska. Motywem przewodnim II Kongresu Innowacji będzie Przemysł 4.0. w praktyce. Spotkanie organizują wspólnie Politechnika Wrocławska, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna »INVEST-PARK« wraz z Key Novelty sp. z o.o. W trakcie kongresu poruszymy cztery kluczowe uwarunkowania do skutecznego wdrożenia Przemysłu 4.0 w Polsce.

Są nimi:

 • otoczenie,
 • ludzie,
 • technika,
 • rynek – wylicza dr inż. Tadeusz Lewandowski z Wydziału Mechanicznego PWr, pełnomocnik dziekana ds. współpracy z gospodarką.

Wydarzenie ma przede wszystkim wypromować znaczenie Przemysłu 4.0. jako narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Partnerem tego wydarzenia było Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonii i WFS Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH / Saksońska Agencja Wspierania Gospodarki.

06.-07.03.2019 – Edukacja jako wspólna interakcja

Edukacja międzykulturowa w szkołach jest kluczem do udanej integracji – taka była konkluzja V Targów Edukacji Międzykulturowej we Wrocławiu, które odbyły się w dniach 6 i 7 marca 2019 r. Partnerami tegorocznej – trzeciej już, międzynarodowej edycji wydarzenia byli: Gmina Wrocław, Wolne Państwo Saksonia, reprezentowane przez Biuro we Wrocławiu, Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski i organizacje pozarządowe.

Tegoroczny program targów naznaczony był wyzwaniami w zakresie integracji ukraińskich dzieci i młodzieży we Wrocławiu. Znakomite grono ekspertów z Saksonii i Czech podzieliło się swoimi doświadczeniami w obszarze szeroko rozumianej wielokulturowej integracji w przedszkolach, szkołach, na uczelniach wyższych, ale także w pracy policji oraz organów administracji państwowej. Podczas wykładów, warsztatów i debat zaprezentowano przykłady, formy i metody realizowanej w Saksonii koncepcji integracji studentów-imigrantów, której celem jest zapewnienie równych szans w zakresie edukacji dla wszystkich obywateli.

Kolejnymi tematami targów były: kompetencje językowe jako warunek sukcesu w edukacji, projekty przeciwko mowie nienawiści – realizowane także w szkołach oraz rola Europy w edukacji politycznej. Targi były okazją do wymiany dobrych praktyk stosowanych w różnych krajach Europy, poznania innowacyjnych metod i koncepcji, wypracowania działań na rzecz dialogu międzykulturowego i budowania wzajemnego szacunku.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty, które odbyły się we wrocławskim Biurze Państwowej Kancelarii Saksonii. Podczas warsztatów zaprezentowano trzystopniowy model systemu integracji szkolnej, obowiązujący w Saksonii. W klasach przygotowawczych  uczniowie uczą się języka niemieckiego, nauczyciel ocenia indywidualne postępy w nauce i na ich podstawie przekierowuje ucznia na kolejny etap edukacji. Nauczanie języka niemieckiego jako drugiego języka ma charakter zarówno addytywny jak i integracyjny i trwa do momentu osiągnięcia przez ucznia kompetencji językowych, umożliwiających mu rozpoczęcie edukacji ogólnej. Za pomocą tego modelu wypracowano w Saksonii system nauki języka niemieckiego, który gwarantuje równy dostęp do edukacji wszystkim dzieciom, bez względu na ich pochodzenie społeczne, etniczne, kulturowe lub językowe. W wielu szkołach uczniom-imigrantom oferowane są również lekcje ich języka ojczystego. Rozwój wielojęzycznej szkoły w coraz większym stopniu uwarunkowany jest potencjałem uczniów dwujęzycznych i wielojęzycznych. W ten sposób szkoła przyczynia się do nabywania kompetencji międzykulturowych w nauczaniu wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz pozaprogramowych.

Koncepcja edukacji międzykulturowej realizowana jest także w ramach licznych inicjatyw i projektów transgranicznych, w których uczestniczą jednostki oświatowe z Saksonii. W szczególności widoczne jest to w partnerstwach  międzyszkolnych i międzyuczelnianych,  wspieranych przez programy integracyjne. W Saksonii istnieje ponad 400 partnerstw szkolnych, a sąsiadujące kraje – Polska i Czechy – zajmują czołowe miejsca w statystykach saksońskich partnerstw szkolnych.

W ramach targów odbyły się liczne debaty, moderowane przez Steffena Möllera, laureata Międzynarodowej Nagrody Mostu. Uczestniczyli w nich m.in. Oliver Schenk, saksoński minister stanu ds. federalnych i europejskich, prof. Krzysztof Ruchniewicz, historyk i dyrektor Centrum Willy'ego Brandta, politycy, pedagodzy, socjologowie, psycholodzy, pracownicy instytucji kultury, dziennikarze, a także przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji. Debatom zorganizowanym na Uniwersytecie Wrocławskim przysłuchiwało się i aktywnie uczestniczyło ponad 200 zainteresowanych osób z Polski, Czech i Saksonii.

Podczas rozmów dyskutowano m.in. na temat roli edukacji politycznej, znaczenia mediów, nauki i biznesu w edukacji międzykulturowej, a także współpracy z dyrektorami szkół i  nauczycielami. Zwieńczeniem targów był występ ponad 50 uczniów – uczestników  saksońsko-czesko-polskiego projektu muzycznego Uwaga! CHÓR, którego pierwsza oficjalna odsłona będzie miała miejsce 9 kwietnia 2019 na scenie Opery Sempera w Dreźnie, a następnie w Pradze i Wrocławiu. 

Zwycięzców konkursu wiedzy, przeprowadzonego podczas Targów Edukacji Międzykulturowej, nagrodzono zaproszeniem na weekend w partnerskim mieście nad Łabą, ufundowanym przez  Muzeum Kraszewskiego w Dreźnie oraz przez wrocławskie Biuro Państwowej Kancelarii Saksonii. 

Dokumentacja zdjęciowa: Zdjęcia dokumentujące V Targi Edukacji Międzykulturowej znajdują się pod poniższym linkiem

25.01.2019 – Pierwsze biuro zagraniczne w Zgorzelcu

W dniu 25 stycznia 2019 Uniwersytet Nauk Stosowanych w Żytawie/Görlitz (HSZG) otworzył swoje pierwsze zagraniczne biuro w siostrzanym mieście Zgorzelcu. Zainteresowani przyszli studenci z Polski oraz ich rodzice od teraz będą mogli uzyskać wszelkie informacje dotyczące kierunków studiów oferowanych przez oddziały Uniwersytetu w Żytawie/Görlitz. Międzykulturowe i językowe kompetencje uczelni reprezentuje osoba Tobiasa Schlütera, pracownika naukowego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, któremu powierzono prowadzenie biura.

Biuro mieści się w budynku szkoły DPFA EUROPRYMUS Sp. z o. o., europejskiej spółki DPFA Akademiegruppe, należącej do Fundacji prof. Clausa Dietza z Zwickau.

HSZG ma nadzieję, że dzięki zagranicznemu przedstawicielstwu uda się nawiązać lepszy kontakt z polskimi partnerami. Zadaniem biura jest także umożliwienie polskim studentom korzystania z atrakcyjnych warunków studiowania na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Żytawie/Görlitz i poprzez to zwiększenie ich szans na dobrą pracę po ukończeniu studiów.

W swoim przemówieniu Uwe Behnisch, dyrektor Biura Saksonii we Wrocławiu, podkreślił korzyści płynące z uruchomienia biura zagranicznego Uniwersytetu Żytawa/Görlitz zarówno dla uczelni jak i dla polskich studentów z obszarów przygranicznych obu partnerskich województw. Zapewnił także o wsparciu działalności zagranicznego biura Uniwersytetu Żytawa/Görlitz przez Biuro Saksonii we Wrocławiu.

25.01.2019 – Eksperci do spraw transportu z wizytą we Wrocławiu

Eksperci do spraw transportu z wizytą we Wrocławiu
od lewej Hans Jörg Neumann, Götz Walther, Anja Schmitz, Stephan Kühn, Anna Leniart  © Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu

W dniu 25 stycznia 2019 Biuro Saksonii we Wrocławiu odwiedził Stephan Kühn, rzecznik ds. polityki transportowej frakcji »Bündnis 90/Die Grünen« w niemieckim Bundestagu. Towarzyszyli mu eksperci zajmujący się planowaniem regionalnego transportu kolejowego: Götz Walther ze Stowarzyszenia Niemieckich Przedsiębiorstw Transportowych, Thomas Pilz z Biura Regionalnego Görlitz i Anja Schmitz, koordynator Inicjatywy Niemiecko-Polskiej Związku Pasażerów Kolei. Delegacji przewodniczył Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Hans Jörg Neumann.

Goście z zainteresowanem zapoznali się z zadaniami i specyfiką pracy Biura, które realizuje partnerskie projekty na obszarze Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej. Bilans ostatnich dwóch lat działalności Biura przedstawiła i skomentowała Anna Leniart. Stało się to punktem wyjścia do dalszej interesującej rozmowy. Delegaci z dużym uznaniem ocenili aktywność i pracę Biura Saksonii we Wrocławiu.

17.01.2019 – Konsul Honorowy Austrii z wizytą w Biurze Saksonii we Wrocławiu

Konsul Honorowy Republiki Austrii we Wrocławiu, dr Edward Wąsiewicz
Konsul Honorowy Republiki Austrii we Wrocławiu, dr Edward Wąsiewicz  © Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Breslau

W dniu 17 stycznia 2019 Konsul Honorowy Republiki Austrii we Wrocławiu, dr Edward Wąsiewicz, był gościem Biura Saksonii. Okazją do tej noworocznej wizyty była m.in. wystawa »Odkrycia« – młodych artystów pochodzących z Saksonii, która w dniu 9 stycznia 2019 została zaprezentowana gościom biorącym udział w przyjęciu noworocznym w Biurze Saksonii. Wystawa jest otwarta dla publiczności do 27 lutego 2019. Ważnym tematem spotkania była działalność Saksońskiej Agencji Wspierania Gospodarki. Jako przedsiębiorca i nauczyciel akademicki pan konsul Wąsiewicz zainteresowany był możliwością nawiązywania współpracy pomiędzy polskimi i sakońskimi firmami. Dr. Wąsiewicz wyraził także uznanie dla kreatywności Biura Saksonii w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi w regionie oraz zachęcił do poszerzenia tej współpracy o uczelnie austriackie w ramach tegorocznego Dnia Innowacji.

09.01.2019 – Koncert i przyjęcie noworoczne we Wrocławiu

Z okazji jubileuszu 20-lecia regionalnego partnerstwa Saksonii i Województwa Dolnośląskiego w dniu 9 stycznia 2019 r. w Synagodze pod Białym Bocianem odbył się wyjątkowy koncert. Na zaproszenie Biura Saksonii we Wrocławiu przybyło 150 przedstawicieli świata polityki, kultury, nauki i dyplomacji, m.in. Konsul Generalny RFN we Wrocławiu, pan Hans Jörg Neumann, biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, Waldemar Pytel, honorowa obywatelka Wrocławia, Bente Kahan, landrat Bernd Lange, a przede wszystkim ponad 200 mieszkańców Wrocławia.

Muzyczna inauguracja nowego roku stała pod znakiem Chemnitz (dawniej: Karl-Marx-Stadt). Muzycy z Kwartetu Mejo z Filharmonii Roberta Schumanna z Chemnitz zaprezentowali urozmaicony program, obejmujący kompozycje od Mozarta do Straussa.

Nazwa zespołu upamiętnia założyciela pierwszej miejskiej orkiestry w Chemnitz, dyrygenta Wilhelma Augusta Mejo. W roku 1833 – na długo przed powołaniem Filharmoników Wiedeńskich i Berlińskich – Mejo założył Miejską Filharmonię, która dziś nosi imię Roberta Schumanna.

W swoim przemówieniu dr Christoph Dittrich, dyrektor generalny Teatrów Miejskich w Chemnitz, wielokrotnie podkreślał rolę Wrocławia jako wzorcowej Europejskiej Stolicy Kultury, a w szczególności wspaniałe osiągnięcia kulturalne i artystyczne metropolii nad Odrą i stawiał je jako przykład dla Chemnitz, które ubiega się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2025 roku. Dr Dittrich wspomniał także o licznych międzynarodowych artystach, którzy współtworzą wydarzenia kulturalne w Chemnitz i nawiązał do wielopłaszczyznowej polsko-niemieckiej współpracy opery i teatrów dramatycznych w Chemnitz w zakresie reżyserii, muzyki i choreografii. Także Kwartet Mejo wystąpił podczas wieczornego koncertu w polsko-niemieckiej obsadzie.

Gospodarz wieczoru, pan Oliver Schenk, saksoński minister ds. federalnych i europejskich oraz szef Saksońskiej Kancelarii Państwowej, w swoim przemówieniu docenił pracę i zaangażowanie Biura Saksonii we Wrocławiu i przypomniał o ponad 30 wydarzeniach, projektach i oficjalnych wizytach, zorganizowanych przez Biuro w minionym roku, a także o ponad 2000 uczestnikach, którzy wzięli udział w tychże przedsięwzięciach.

Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. kontaktów międzynarodowych, pan Krzysztof Bramorski nawiązał do wspaniałej wizji premiera prof. dr. Kurta Biedenkopfa, który w 1999 r. zainicjował partnerstwo regionalne z myślą o dalszym rozwoju położonego w centrum Europy wzorcowego regionu Saksonia-Dolny Śląsk.

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Adam Jezierski wskazał na doskonałą współpracę naukową z Saksonią, która możliwa była dzięki zaangażowaniu Biura Saksonii we Wrocławiu. Najbardziej spektakularnym przykładem tejże współpracy było stworzenie sieci naukowej WrocławConcept.

Drugą część koncertu wypełnił występ znakomitych polskich śpiewaków operowych: Joanny Moskowicz (sopran) i Rafała Bartmińskiego (tenor), którzy wykonali najpiękniejsze arie i duety z ulubionych przez publiczność oper, operetek i musicali. Oboje artyści regularnie występują na renomowanych scenach operowych Europy i cieszą się międzynarodowym uznaniem. Mogli się o tym przekonać goście z Saksonii oraz z obu partnerskich województw – lubuskiego i dolnośląskiego, którzy tłumnie przybyli na ten premierowy polsko-niemiecki koncert noworoczny. Publiczność nagrodziła znakomity występ artystów owacjami na stojąco.

W Pasażu pod Błękitnym Słońcem, w którym mieści się siedziba Biura Saksonii, zostały zaprezentowane imponujące reprodukcje, przedstawiające najpiękniejsze obiekty architektury i krajobrazy Saksonii, udostępnione przez Saksońską Agencję Marketingu Turystycznego (TMGS).

Doskonały klimat do dalszych rozmów o nowych projektach saksońskiego biura we Wrocławiu stworzył zespół The Cuban Latin Jazz, a także otoczenie niezwykle interesujących prac młodych artystów-malarzy, pochodzących z Saksonii – Ulrike Pisch, Danny Linwerka, Bertrama Riedla i Martina Paula Müllera.

powrót na początek strony