Hlavní obsah

Úkoly, oblast působnosti

Státní kancelář podporuje předsedu vlády v následujících oblastech:

 • zásadní otázky spolkové a zemské ústavy v rámci kompetencí předsedy vlády při rozhodování o směrnicích podle čl. 63 odst. 1 ústavy Svobodného státu Sasko, kontrola shody schválených zákonů s ústavou v rámci kontrasignace předsedy vlády podle čl. 76 odst. 1 první věty ústavy Svobodného státu Sasko,
 • podpora předsedy vlády při rozhodování o politických směrnicích, koordinace resortu,
 • udělování milostí, pokud spadají pod pravomoc předsedy vlády,
 • zásadní otázky týkající se území státu a jeho rozdělení,
 • státní znak, používání vlajek, záležitosti vyznamenání,
 • problematika protokolu, konzulární záležitosti,
 • vyhlašování zákonů a právních nařízení, elektronický portál o zemském právu (REVOSax),
 • zásadní otázky týkající se státní správy,
 • komunikace se Saským zemským sněmem,
 • obecný vztah s Evropskou Unií, se Spolkem a s ostatními spolkovými zeměmi,
 • zásadní otázky týkající se Evropské Unie,
 • koordinace regionálních partnerství a mezinárodních vztahů,
 • zastoupení Svobodného státu Sasko na úrovni Spolku v Berlíně a v Saské kontaktní kanceláři v Bruselu,
 • Saská kontaktní kancelář v Praze a v polské Vratislavi,
 • tiskoviny, internetová média, rozhlas, další média, podpora filmového průmyslu,
 • zásadní otázky a koordinace mediální politiky a styku s veřejností, působení státní vlády navenek,
 • zásadní otázky demografického vývoje a migrační politiky,
 • koordinace vládní politiky podpory rozvoje, politická kontrola podpory rozvoje,
 • zásadní otázky týkající se konfesního práva a základní smluvní vztah mezi státem a církvemi a jinými náboženskými společnostmi veřejnoprávního charakteru,
 • strategické řízení lidských zdrojů.
zpět na začátek stránky