Hlavní obsah

Vedoucí státní kanceláře a státní ministr

Vedoucí státní kanceláře a státní ministr Oliver Schenk

Foto von Oliver Schenk. © Pawel Sosnowski

Oliver Schenk se narodil 14. srpna 1968 v Dachau. Je ženatý, římskokatolického vyznání a se svou rodinou žije v Drážďanech. Po maturitě vystudoval obor národní hospodářství v Münsteru. Po ukončení studia zahájil Oliver Schenk coby diplomovaný ekonom v roce 1994 svou profesní dráhu v saských státních službách nejdříve na ministerstvu životního prostředí a regionálního rozvoje. V roce 1999 přešel na ministerstvo financí, kde se zabýval nejdříve psaním proslovů a později pracoval na pozici vedoucího kanceláře ministra financí.

Od roku 2002 do roku 2005 byl Oliver Schenk vedoucím kanceláře předsedy vlády Georga Milbradta. Od roku 2005 do roku 2009 byl vedoucím oddělení pro koordinaci resortu a vedoucím oddělení politického plánování, spolkových záležitostí a mezinárodních věcí v Saské státní kanceláři. Potom přešel Oliver Schenk na Saské státní ministerstvo vnitra do funkce vedoucího oddělení modernizace administrativy a informačních technologií.

V roce 2010 odešel Oliver Schenk do Berlína, kde se stal vedoucím odboru ve spolkové kanceláři Křesťanskodemokratické unie Německa (CDU). Od roku 2014 do roku 2017 byl vedoucím oddělení pro zásadní otázky a telematiku na spolkovém ministerstvu zdravotnictví v Berlíně.

Oblasti působení

Vedoucí státní kanceláře podporuje předsedu vlády při rozhodování o politických směrnicích. Koordinuje spolupráci státní kanceláře se zemským sněmem a ministerstvy, připravuje zasedání kabinetu a konference předsedů vlád. Kontroluje, zda jsou schválené zákony v souladu s ústavou. K jeho kompetencím patří i mediální politika a mediální zákon v Sasku. Státní ministr je kromě toho i kontaktní osobou ve všech zásadních otázkách. K těm patří otázky spolkové i zemské ústavy v rámci kompetencí předsedy vlády v určování směrnic, také otázky týkající se území státu a jeho rozdělení nebo obecné otázky týkající se státní správy a organizace úřadů.

Klíčová politická témata

Svobodný stát Sasko a jeho občané urazili v posledních letech úctyhodný kus cesty. Na tom se dá dobře stavět. Výzvou je i nadále zajištění a vytváření nových pracovních míst. Čím lépe se nám to bude dařit, tím lépe budeme umět zacházet s tématy jako demografie nebo úbytek obyvatelstva. Svobodný stát Sasko tomu chce přispět mimo jiné i prosazením správní a funkcionální reformy, která státní struktury přizpůsobí změnám počtu obyvatelstva a klesající výši finančních prostředků.

zpět na začátek stránky