Główna treść

Zadania, zakres kompetencji

Kancelaria Stanu wspiera Szefa Rządu w następujących dziedzinach:

 • zasadnicze problemy Konstytucji Federalnej i Krajowej w ramach kierunku linii politycznej Premiera wg treści art. 63 ust. 1 Konstytucji Wolnego Państwa Saksonii, weryfikacji wydanych ustaw pod kątem zgodności z Konstytucją w ramach parafowania jej przez Premiera wg art. 76 ust. 1 zd. 1 Konstytucji Wolnego Państwa Saksonii,
 • wsparcie Premiera w zakresie określania kierunków polityki, koordynacji resortami,
 • akty ułaskawiające, o ile Premier jest kompetentny w tym zakresie,
 • zasadnicze kwestie dotyczące obszaru państwa i jego podziału,
 • godło państwowe, flaga, nominacje,
 • protokoły, sprawy konsularne,
 • publikacja ustaw i zarządzeń prawnych, elektroniczny system prawny (REVOSax),
 • zasadnicze kwestie samorządowe,
 • korespondencja z Parlamentem Krajowym,
 • ogólne kontakty z Unią Europejską, rządem federalnym i innymi krajami,
 • zasadnicze kwestie związane z Unią Europejską,
 • koordynacja partnerstw regionalnych i stosunków międzynarodowych,
 • reprezentacja Wolnego Państwa Saksonii przed rządem federalnym w Berlinie i Biurze Łącznikowym Saksonii w Brukseli,
 • Biurze Łącznikowym Saksonii w Pradze i we Wrocławiu,
 • wydawnictwa, media internetowe, radio, pozostałe media, wsparcie produkcji filmowych,
 • podstawowe kwestie, jak i koordynacja pracy mediów i PR, wizerunek Rządu,
 • podstawowe kwestie dotyczące rozwoju demokratycznego i polityki migracyjnej,
 • koordynacja polityki wsparcia rządu, polityczny kontroling dotacji,
 • podstawowe kwestie prawa wyznaniowego oraz zasadnicze stosunki pomiędzy państwem i kościołem oraz innymi wspólnotami wyznaniowymi na zasadach prawa publicznego,
 • strategiczny management personalny.
powrót na początek strony