Główna treść

Minister i Szef Kancelarii Krajowej

Minister i Szef Kancelarii Krajowej Oliver Schenk

Foto von Oliver Schenk. © Pawel Sosnowski

Oliver Schenk urodził się 14 sierpnia 1968 w Dachau. Jest żonaty, należy do kościoła rzymskokatolickiego i mieszka wraz z rodziną w Dreźnie. Po maturze studiował gospodarkę narodową w Münster. Kończąc edukację w roku 1994, po uzyskaniu tytułu magistra gospodarki narodowej Oliver Schenk rozpoczął karierę zawodową w służbie Państwowej Kraju Saksonii najpierw w Ministerstwie ds. Środowiska i Rozwoju. W roku 1999 przeniósł się do Ministerstwa Finansów, gdzie najpierw przejął rolę pracownika piszącego przemówienia, a następnie kierownika biura ministra finansów.

W latach 2002 - 2005 Oliver Schenk pełnił funkcję kierownika biura premiera Georga Milbradta. Od roku 2005 do 2009 był kierownikiem działu koordynacji resortowej i kierownikiem działu planowania politycznego, spraw federalnych i międzynarodowych w Kancelarii państwa Saksonii. Następnie Oliver Schenk został kierownikiem działu modernizacji administracji i IT w saksońskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

W roku 2010 Oliver Schenk przeniósł się do Berlina, gdzie został kierownikiem działu w federalnej placówce CDU Niemcy. Od roku 2014 do 2017 był kierownikiem działu spraw zasadniczych i telematyki w Federalnym Ministerstwie ds. Zdrowia w Berlinie.

Zakresy kompetencji

Szef Kancelarii Stanu wspiera Premiera w zakresie określania kierunków polityki. Koordynuje pracę Kancelarii Stanu z Parlamentem Rządu Krajowego oraz ministerstwami, przygotowuje posiedzenia gabinetu oraz konferencje Premiera. Sprawdza, czy podjęte uchwały są zgodne z Konstytucją. Jest poza tym odpowiedzialny za politykę i prawo medialne w Saksonii. Ponadto Minister Stanu stanowi osobę kontaktową w zakresie podstawowych kwestii. Dotyczy to Konstytucji Federalnej oraz Krajowej w ramach  kierunków polityki Premiera, jak również kwestii obszaru Państwa oraz jego podziału lub ogólnych spraw administracyjnych i organizacji władzy.

Strategie polityczne

Wolne Państwo Saksonia i jego mieszkańcy obrali w ostatnich latach zamierzony kierunek. To stanowi dobrą bazę. Wcześniej, tak jak dziś, wyzwanie stanowiło zapewnienie i pozyskiwanie nowych miejsc pracy. Im lepiej to się udaje, tym lepiej będziemy umieli obchodzić się także z tematem demografii lub odpływu ludności. Wolne Państwo Saksonia wniesie swój wkład m.in. w ramach reformy administracyjnej i funkcjonalnej, dostosowującej struktury państwowe do zmienionej liczby ludności i zredukowanych środków finansowych.

powrót na początek strony